Experimentell studie av alkoholanvändning och beteende hos unga vuxna

Vi söker unga vuxna män (18-24 år) med hög alkoholkonsumtion till en studie.

Studien består av två besök vid Karolinska Institutet där du kommer få utföra datortester om tankar och beteenden. Du kommer att lämna salivprov samt använda en nässpray som bland annat innehåller ett hormon. Du kommer också få fylla i någar frågeformulär samt träffa en läkare respektive psykolog som ställer dig några frågor om dina alkoholvanor. Klicka här för att läsa en mer detaljerad forskningspersonsinformation.

Huvudsakliga kriterier för deltagande:
  • Man
  • 18-24 år
  • Hög alkoholkonsumtion (dvs. att den är högre än du önskar eller ger negativa konsekvenser för dig)
  • Låg eller ingen drogkonsumtion
  • Ingen regelbunden läkemedelsbehandling (vid-behovs-läkemedel går bra)
  • Ingen neuropsykiatrisk diagnos (ex. adhd eller autism)

Deltagande i studie innebär:
  • Del 1: Webbformulär hemifrån, ca 20 minuter
  • Del 2/Besök 1: Karolinska Institutet, Solna där du utför datortester och använder en nässpray, ca 2,5 timme
  • Del 3/Besök 2: Karolinska Institutet, Solna där du utför datortester och använder en nässpray, ca 2,5 timme (sker 1-2 veckor efter Besök 1)

Ersättning:
  • 5 biobiljetter (värde cirka 800 kr)

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten samt Läkemedelsverket (EU-nummer: 2022-501809-13-01). Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Alla inblandade forskare har tystnadsplikt och inga uppgifter kommer att spridas till obehörig part eller myndighet i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Intressanmälan för deltagande i studie (M)

För anmälan behöver vi känna till din alkoholkonsumtion de senaste 12 månaderna


Vi hör av oss på en av dina föreslagna tider, tack!* Studier som annonseras på denna hemsida är inte en del av vården. Om du söker vård eller behandling hänvisar vi till 1177 Vårdguiden på 1177.se

Avdelningen för psykologi / Centrum för psykiatriforskning 
Instiutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet


Emotion Lab, Karolinska institutet
Retzius väg 13a
171 65 Solna

Telefon: 070-29 35 980
E-post: alkoholforskning@gmail.com / simon.jangard@ki.se